Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (АРС)

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за Алтернативно решаване на спорове - АРС (ADR) във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с Брайт Кепитъл ЕООД.

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

То е приложимо за спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в ЕС и потребител, пребиваващ в ЕС, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Ако искате да подадете жалба, за България националните органи за АРС, към които може да се обърнете, са посочени по-долу. Също така, тези органи за АРС ще могат да отговорят на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

- Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: пл. Славейков 4А, София, 1000, България

Уебсайт: http://www.kzp.bg

- Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби 

Адрес: ул. "Тинтява"№13Б,ет.6, Район Изгрев, София, 1113, България

Уебсайт: http://www.nais.bg

Можете да подадете жалба и онлайн чрез уебсайта за Онлайн решаване на спорове (ОРС). Този уебсайт е достъпен на всички езици на ЕС и използването му е безплатно.

Допълнителна информация можете да получите и тук.